+ข่าวทั้งหมด
 


+รายละเอียด
 
     
 
 
  สมัครสมาชิก
 
 
 
หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานแรกของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

มุ่งเน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานหลักการวิชาการและการใช้
กรอบการวิจัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผลการดำเนินงาน
ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการ
บริโภคอาหารในพื้นที่ / ตามสถานการณ์ที่ตรวจพบ
 
  +รายละเอียด          
 
 
 

+รายละเอียด
   
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | www.foodsafetymobile.org
Satellite phone for maritime